vacancy

आबेदन को अन्तिम दिन चैत ४ गते बिहिबार

अभियान नेपाल सन  २००२ देखि गरीबी न्यूनीकरणका लागि कृषि तथा पशुपालन, प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित ब्यबस्थापन, स्वास्थ्य र सरसफाइ, शिक्षा र तालीम र सुशासन र जबाफदेहिता मार्फत सामुदायिक बिकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ हेफर ईन्टरनेशनल नेपाल, ह्यबिटाट फर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल नेपाल, एल डब्लू एफ साथै नेपाल सरकार र विषयगत सरकारी कार्यालयहरु, स्थानीय निकाय, सामुदायिक संध संस्थाको साझेदारीमा बिभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा खुदुनाबारी गाऊ बिकास समितिसँगको आर्थिक सहयोग र साझेदारीमा गाबिस पार्स्वचित्र (प्रोफाइल) र आवधिक योजना (Comprehensive VDC Profile, Database and Periodic Village Development Plan (PVDP) निर्माणका लागि अनुसन्धानमूलक परियोजना सञ्चालन गरिने भएको हुँदा निम्न बमोजिम अनुसन्धानकर्त्ता (इंटर्न्स) एबं कर्मचारीको आवश्यकता भएकोले  दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।
विज्ञापन नं. ००५ /०७२ /७३
कार्यक्रम संयोजक
आवश्यक संख्याः १
करार अवधिः ९   महिना
उमेरः २१ वर्ष माथि–४० वर्ष ननाघेका
शैक्षिक योग्यताः न्युनतम योग्यता कुनै पनि अाधिकारिक विश्व बिधालयबाट स्नातक तहउत्तीर्ण गारी अनुसन्धान क्षेत्रमा ३ बर्ष कार्य गरेको  प्रबिणता प्रमाण पत्र तह हकमा ५ वर्षभन्दा माथिको अनुभव भएको
अनुभवः कम्तिमा २ बर्षसम्म गाबिस एबं सामुदायिक योजना एबं  विकासको क्षेत्रमा काम गरेको
अन्य आवश्यक दक्षताः Quantitative and Qualitative तथ्याङ्क सम्बन्धी ज्ञान, कम्प्युटरमा नेपाली टाइप, माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, डाटाबेसबाट रिपोर्ट निकाल्न सक्ने, प्रतिबेदन लेखन सीप भएको र प्रशासनिक दक्षता भएको
परिक्षाको किसिम: लिखित, अन्तर्वार्ता
सेवा सर्त: तोकिए बमोजिम

अनलाइन आबेदन गर्नुहोस

विज्ञापन नं. ००६ /०७२ /७३
डाटाबेस मेनेजर
आवश्यक संख्याः १
करार अवधिः ९ महिना
उमेरः २१ वर्ष माथि–४० वर्ष ननाघेका
शैक्षिक योग्यताः न्युनतम योग्यता कुनै पनि अाधिकारिक विश्व बिधालयबाट ब्यबस्थापन, अर्थशास्त्र, गणीत तथा तथ्याङ्क बिसयमा स्नातक तहउत्तीर्ण गरी सम्बंधित क्षेत्रमा २ बर्ष कार्य गरेको वा अनुभव भएको।
अनुभवः कम्तिमा २ बर्षसम्म गाबिस एबं सामुदायिक योजना एबं विकासको क्षेत्रमा काम गरेको
अन्य आवश्यक दक्षताः Quantitative and Qualitative तथ्याङ्क बिश्लेषण गर्न, डाटालाई टेबुलर फरर्म्याट, क्रस ट्यबुलेशन गर्न सकने, ऑनलाइन डाटा ब्यबस्थापन गर्न सक्ने, नेपाली यूनिकोड र नेपाली टाइप, माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, डाटाबेसबाट रिपोर्ट निकाल्न सक्ने, प्रतिबेदन लेखन सीप भएको र प्रशासनिक दक्षता भएको
परिक्षाको किसिम: लिखित, अन्तर्वार्ता
सेवा सर्त: तोकिए बमोजिम

अनलाइन आबेदन गर्नुहोस

विज्ञापन नं. ००६ /०७२ /७३
ट्रेनी अनुसन्धानकर्ता
आवश्यक संख्याः ९ जना
करार अवधिः ३ महिना
उमेरः २१ वर्ष माथि–४० वर्ष ननाघेका
शैक्षिक योग्यताः न्युनतम योग्यता कुनै पनि अाधिकारिक विश्व बिधालयबाट स्नातक तहउत्तीर्ण गरी सम्बंधित तथ्यांक संकलन, सर्वेक्षण क्षेत्रको अनुभव भएको प्रबिणता प्रमाण पत्र तह हकमा ३ वर्षभन्दा माथिको अनुभव भएको
अनुभवः गाबिस एबं सामुदायिक योजना र सामाजिक परिचालनको काम गरेको
अन्य आवश्यक दक्षताः डाटा संकलन फारम प्रश्नावली बुझेको, मोबाइल चलाउन दक्ष, एंड्रोइड स्मार्ट फ़ोन/ट्याब्लेट भएको, गाउँघरका समस्या टिपोट गर्न सक्ने, समुदाय संग सञ्चार गर्न सक्ने, सामान्य अंग्रेजीमा शुद्ध टाइप गर्न सक्ने, कम्प्युटरको सामान्य ज्ञान भएको।
परिक्षाको किसिम: लिखित, अन्तर्वार्ता
सेवा सर्त: तोकिए बमोजिम

अनलाइन आबेदन गर्नुहोस

दरखास्त हाल्ने अन्तिम मिति सुचना प्रकासित भएदेखि २०७२ फागुन २७ गते बिहिबार वेलुकी ५:०० वजे सम्म अभियान नेपालको वेबसाइट www.abhiyannepal.org.np मा लगिन गरि अनलाइन फारम भरेर वा कार्यालयले तयार गरेको फारममा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (Bio-Data) सहित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने छ । उल्लेखित पदहरु बाहेक इन्टर्नशीपको लागि अंग्रेजी फारम यहाँ भर्नुहोस्
दलित,जनजाति, महिला तथा सामाजिक रुपमा पछाडी परेका आवेदकहरुलाई निबेदन दिनका लागि प्रेरित गरिन्छ
सम्पर्क फोन न ०२३६२१११८, मोबाइल न. ९८०२७३५८७८, ९८४१५९४९१९ 
इमेल: info@abhiyannepal.org.np
वेबसाइट: www.abhiyannepal.org.np

Job Opportunities

Updated on 2016-03-12T08:10:27+00:00, by admin@abhiyan.