Open extra topbar

Job Opportunities

[breezingforms name=”new_jobapplication”]

दरखास्त हाल्ने अन्तिम मिति सुचना प्रकासित भएदेखि २०७४ चैत्र  २७  गते मंगलबार  वेलुकी ५:०० वजे सम्म अभियान नेपालको वेबसाइट www.abhiyannepal.org.np मा लगिन गरि अनलाइन फारम भरेर वा कार्यालयले तयार गरेको फारममा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (Bio-Data) सहित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने छ । उल्लेखित पदहरु बाहेक इन्टर्नशीपको लागि अंग्रेजी फारम यहाँ भर्नुहोस्
दलित,जनजाति, महिला तथा सामाजिक रुपमा पछाडी परेका आवेदकहरुलाई निबेदन दिनका लागि प्रेरित गरिन्छ
सम्पर्क फोन न ०२३६२१११८, मोबाइल न. ९८०२७३५८७८, ९८४१५९४९१९ 
इमेल: info@abhiyannepal.org.np
वेबसाइट: www.abhiyannepal.org.np

Job Opportunities

Updated on 2018-03-30T11:33:56+00:00, by admin@abhiyan.